1405. 14. november. Skånes landsting


Tingsvidne af Skånes landsting om, at Folkvin Deinersen, provst i Lund, har solgt en halv gård i Malmø til ærkebiskop Jakob af Lund.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Nicolaus dictus Skriffwere auditor causarum placiti generalis terre Scanie Iohannes Iacobi canonicus ecclesie Lundensis. Iohannes Hennichini Ionas Andersson. proconsules ibidem. Iohannes Petri consul. Magnus Baath aduocatus Lundensis. Lalo Swensson de Trwelsthorp et Nicolaus Iensson de Wæsum. armigeri. salutem in domino sempiternam ♦ Notum facimus uniuersis presentibus et futuris quod sub anno domini mcdquinto. sabbato uidelicet in crastino beati Briccii episcopi. constitutus personaliter in placito generali terre Scanie. honestus uir dominus Folquinus Degneri. prepositus ecclesie Lundensis ex deliberacione matura et uoluntate libera. honestis uiris et discretis dominis uidelicet Iohanni Falster cantori ecclesie Lundensis. Petro Dwe canonico ibidem et Petro Steen de Hwsaby armigero. nomine et ex parte uenerabilis in Christo patris ac domini. domini Iacobi dei gracia archiepiscopi Lundensis Suecie primatis. dimidietatem cuiusdam curie in Malmøghe site. que antiquitus her Iens Offeson lathegard dicebatur curie fratris sui Gynteri a parte occidentali contiguam. quam post mortem matris sue dilecte. Cecilie Luberts hereditario iure acquisiuit. cum omnibus et singulis pertinenciis suis nullis exceptis quocumque nomine censeantur. scotauit publice et legaliter assignauit iure perpetuo possidendam. recognoscens se plenum et sufficiens precium a dicto domino Iacobo archiepiscopo pro medietate curie predicte et eius spaciis et adiacenciis integraliter et totaliter subleuasse ita quod in toto reddidit se contentum ♦ Insuper obligauit se idem dominus Folquinus prepositus ad apropriandum. liberandum et disbrigandum prenominato domino archiepiscopo dimidietatem curie predicte cum omnibus suis pertinenciis ut superius est pretactum per se et heredes suos pro et ab impeticionibus et alloqucionibus quorumcumque presencium et inposterum futurorum ♦ Quod ut uidimus et audiuimus una cum pluribus fidedignis protunc in dicto placito generali existentibus. coram omnibus publice protestamur. ♦ In cuius protestacionis et rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Niels, kaldet Skriver, landstingshører i Skåne, Jens Jacobsen, kannik ved kirken i Lund, Jens Hennekesen og Jon Andersen, borgmestre sammesteds, Jens Pedersen, rådmand, Mogens Båd, foged i Lund, Lale Svendsen af Trulstorp og Niels Jensen af Väsum, væbnere, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1405 lørdag, nemlig dagen efter biskoppen sankt Brixius' dag fremmødte den ærlige mand, hr. Folkvin Deinersen, provst ved Lundekirken, personligt på Skånes landsting og efter moden overvejelse og fri vilje skødede han offentligt til de ærlige mænd og gode herrer, nemlig Jens Falster, kantor ved Lundekirken, Peder Due, kannik sammesteds, og Peder Steen af Husaby, væbner, som repræsentanter for den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund og Sveriges primas, halvdelen af en vis gård beliggende i Malmø, som i gamle dage kaldtes hr. Jens Uffesens ladegård, og som på vestsiden støder op til hans broder Gynters gård, hvilken han efter sin kære moder, Cecilie Lybrekts' død erhvervede i kraft af arveretten, og overdrog den til dem på lovlig vis at besidde med evig ret med alle dens tilliggender hver især uden nogen undtagelse med hvad navn det end benævnes, idet han anerkendte, at have oppebåret fuldstændig og tilfredsstillende betaling af nævnte hr. ærkebiskop Jakob for halvdelen af den fornævnte gård i hele dens udstrækning og for dens tilliggender helt og fuldt, således at han erklærede sig tilfreds i eet og alt. Ydermere forpligtede samme hr. provst Folkvin sig til at hjemle, fri og frigøre føromtalte hr. ærkebiskop halvdelen af den fornævnte gård med alle dens tilliggender sådan som omtalt ovenfor, ved sig og sine arvinger for hindring og tiltale fra hvemsomhelst nu og i fremtiden. Hvilket vi sammen med adskillige troværdige mænd, der var til stede på nævnte landsting, så og hørte og her erklærer offentligt over for alle. Til vidnesbyrd om denne erklæring og hele sagen er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.