1405. 16. november. Malmø byting


Tingsvidne af Malmø byting om, at Folkvin Deinersen, provst i Lund, har solgt en halv gård i Malmø til ærkebiskop Jakob af Lund.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Dæna aduocatus uille Malmøghe Andreas proconsul Benechinus Haghessun. Iohannes Brwn. Gynterus. Iohannes Bæyere. Petrus Brwn. consules. Guthmundus Diegn. Iohannes Oleffsun et Sweno Lwl. uillani ibidem. salutem in domini sempiternam ♦ Notum facimus uniuersis presentibus et futuris. quod sub anno domini mcd quinto. secunda feria post diem beati Briccii episcopi constitutus personaliter in placito uille nostre honestus uir dominus Folquinus Degneri prepositus ecclesie Lundensis ex deliberacione libera et uoluntate matura. discretis uiris et honestis dominis uidelicet Iohanni Falster cantori ecclesie Lundensis et Petro Dwe canonico ibidem. nomine et ex parte uenerabilis in Christo patris ac domini. domini Iacobi dei gracia archiepiscopi Lundensis (etc. = nr 195). ♦ Quod ut uidimus et audiuimus una cum aliis pluribus fidedignis protunc in dicto placito nostro existentibus. coram omnibus publice protestamur ♦ In cuius protestacionis et rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Jens Dene, byfoged i Malmø, Anders, borgmester, Benekin Hagesen, Jens Brun, Gynter, Jens Beyer, Peder Brun, rådmænd, Gudmund Degn, Jens Olufsen og Svend Lul, bymænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1405 mandagen efter biskoppen sankt Brixius' dag fremmødte den ærlige mand, hr. Folkvin Deinersen, provst ved Lundekirken, personligt på vort byting, og efter fri overvejelse og af moden vilje skødede han til de gode mænd og ærlige herrer, nemlig Jens Falster, kantor ved Lundekirken, og Peder Due, kannik sammesteds, som repræsentanter for (etc. = nr. 195) Hvilket vi erklærer offentligt over for alle, således som vi sammen med adskillige andre troværdige mænd, der da var til stede på vort ting, så og hørte det. Til vidnesbyrd om denne erklæring og om sagen er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.