1405. 17. november.


1405. 17. november, Reg. Dan. *3974, optegnelse om forlig mellem Henrik Grapengeter og Nisse Tordsen sluttet i Slesvig stad i nærvær af rådet og sankt Knuds gildebrødre sammesteds angående en sæk med rug, har ikke diploms form og udelades derfor i Dipl. Dan.