1405. 19. november. Flensborg


Hertuginde Elisabeth af Slesvig pålægger kongens frisere at adlyde dronning Margrete eller den, hun befaler.

Tekst efter Aa:

Tekst

Wy Elyzabet van godes gnaden hertichynne to Sleswych bydden iů des konynges vresen dat ghy hørych vnde wyllich wesen/ vnser süster vnde vrowen der konynghynnen van Denemarken edder weme se iu schrift dem ghy høren vnde volghen scholen van erer weghene vnde dat ghy eren wyllen vnde bot vorvolghen vnde doen in aller mate alse vorschreuen is/ dat is vnser vullenkomen wille vnde des to merer zekergheyt hebbe wy vnse inghezeghele ghedruckit laten. an dessen breff ♦ Scriptum Vlensburgh anno domini mcd quinto feria ante festum beati Clementis pape.

Oversættelse

Vi Elisabeth af Guds nåde hertuginde af Slesvig byder Eder kongens frisere, at I skal være lydige og underdanige mod vor søster og frue, dronningen af Danmark eller hvem hun skriver til Eder, at I skal høre og følge på hendes vegne, og at I følger hendes vilje og bud og på alle måder gør, som skrevet ovenfor. Det er vor fuldkomne vilje, og til yderligere sikkerhed derfor har vi ladet vort segl trykke på dette brev. Skrevet i Flensborg i det Herrens år 1405 dagen før sankt Klemens pave.