1405. 25. november. Flensborg


Niels Ivarsen og ni andre riddere forpligter sig til inden sankt Hansdag at betale kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, 8000 mark lybsk.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Nycles Ywersson Pritbern van Podbusk Peter Nyclesson van Agardh Iohan Oluesson Byorn Oleuesson Iohan Scharpenberch Berneke Schinkel. Iohan Tomasson Iones Tuesson vnde Gotzstaf Leekson riddere bekennen vnde betughen openbare in dessem breue dat wi van rechter sch[uld sc]huldich sin mit ener sameden hand deme hochgebornen vorsten koning Albrecht hertoghen to Mekelenborch vnde greuen to [Schwerin] vnde synen rechten eruen achtedusent Lubesche mark penninge also to Lubeke ghenge vnde gheue sint de wi eme [.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][1] willen to sunte Iohannes daghe to middensomere nu neghest tokomende vort ouer eneme iare mit pen[.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][2] edder mit gholde edder mit lodighen suluere also dat Lubescher penninge wer[t] is in der stad to Lubeke [.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][3] van Ryntelen. vnde were id sake dat wi dyt gheld nicht betalden vpp de [.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][4] also vorscreuen steyt s[o .....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][5] in de stad to Rosteke vnde holden dar en recht inlegher vor dyt vor[benomede] gheld dar nicht [.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][6] sy betaled vnde koning Albrecht vorscreuen schal vns leyde vn[de ve]licheit schippen to [.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][7] wedder to hus vor alle de ghenne de vmme synen syner[.....] [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][8] vnde stede willen [..... ie][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][9] van vns vorbenomeden ridderen storue eer dyt vorbenomede gheld betald w[as .....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][10] in des doden stede setten bynnen dren manden ♦ Alle desse vorscreuene articule [.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][11] sameden hand deme vorbenomeden koning Albrechte vnde synen rechten eruen vnde to [.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][12] rade to Rosteke vnde deme rade to der Wismar vnde dessen nascreuenen ridderen vnde knechten also her [..... Vick][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][13] Beren her Mathias Axekouwe her Hinrik Kulebus her Peter Butzowe her Hinrik Molteke vnde Hinri[k.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][14] Beyenulet Detlef Neghendanke Henning Hoghe vnde Vicke Stralendorp vnde den ghennen de dessen breff [.....][.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....][15] syner erue willen hebben stede vnde vast to holdende in guden truwen sunder yenigherleye arghelist edder h[ulpered]e ♦ Vnde des to tůchnisse hebbe wi vnse ingheseghele mit vnser witschop an dessen bref hengen laten ♦ De gescreuen is [to] Flensborch na godes bort verteynhundert iar vnde in deme viften iare in sunte Katherinen daghe der hilghen iuncvrouwen vnde mertelerschen.

1. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 2. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 3. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 4. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 5. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 6. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 7. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 8. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 9. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 10. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 11. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 12. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 13. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 14. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. . 15. [.....], pen[.....]nt, [.....], [.....], s[o.....], [.....], [.....], [.....], [..... ie]man, w[as .....], [.....]sameden, [.....]e, [..... Vick]e, Hinri[k.....], [.....]] lakune i forlægget på ca. 21, ca. 21, ca. 23, ca. 4, ca. 30, ca. 40, ca. 40, ca. 8, ca. 40, ca. 40, ca. 36, ca. 20, ca. 18, ca. 18 og ca. 16 bogstaver A. .

Oversættelse

Vi Niels Iversen, Predbjørn v. Podebusk, Peder Nielsen v. Ågård, Johan Olufson, Bjørn Olufsen, Johan Skarpenberg, Berneke Skinkel, Johan Thomsen, Jens Tuesen og Götstaf Leekson, riddere, erkender og bevidner i dette brev, at vi i retmæssig gæld til den højbårne fyrste kong Albrecht, hertug af Mecklenburg og greve af Schwerin og hans retmæssige arvinger med samlet hånd skylder 8000 lybske mark penge, som er gangbare i Lübeck, som vi vil [..] ham til næstkommende sankt Johannes dag ved midsommer om et år med [..] eller med guld eller med lødigt sølv, som er af (modsvarer) de lybske penges værdi i staden Lübeck [..] van Rentelen. Og skulle det ske, at vi ikke betalte pengene på [..], som står skrevet ovenfor, [..] i staden Rostock og der holde et retmæssigt indlager for disse førnævnte penge der ikke [..] er betalt og førnævnte kong Albrecht skal os lejde og sikkerhed skibe til [..] hjem igen for alle dem, som for hans, hans [..] og stædernes skyld [..] at nogen af os førnævnte riddere døde, før de førnævnte penge var betalt [..] sætte i den dødes sted inden for tre måneder. Alle disse førnævnte artikler [..] med samlet hånd den førnævnte kong Albrecht og hans rette arvinger og til [..] rådet i Rostock og rådet i Wismar og disse nedenfor anførte riddere og svende, nemlig hr. Fikke Bere, hr. Matthias Axekow, hr. Henrik Kulebus, hr. Peter Bützow, hr. Henrik Moltke og Henrik [..] Beienfleth, Detlev Neghendanke, Henning Hoge og Fikke Stralendorp og dem, som dette brev [..] hans arvingers skyld har at holde stadigt og fast i god tro uden nogen slags svig eller udflugter. Og til vidnesbyrd herom har vi med vort vidende ladet vore segl hænge på dette brev. Det er skrevet i Flensborg efter Guds fødsel 1400 år i det 5. år på den hellige jomfru og martyrerske sankt Katherines dag.