[1405. Efter 26. november].


Gilbert Stone meddeler, at prinsesse Filippa har indgået ægteskab med kong Erik 7. af Pommern.

Udtog efter Aa

Tekst

Gilbert Stone, offentlig notar, kansler og generalvikar hos biskoppen af Worcester, skriver til en anonym karteuserprior og meddeler bl.a. Noua nescio nisi quod nouiter fit regina Dacie filia domini nostri regis Anglie cum qua uicesimo sexto die nouembris apud Westmonasterium contraxit matrimonium procuratorio nomine rex terre predicte.

Oversættelse

Gilbert Stone, offentlig notar, kansler og generalvikar hos biskoppen af Worcester, skriver til en anonym karteuserprior og meddeler bl.a.: Jeg ved intet nyt, undtagen at vor herre kongens datter snart bliver dronning af Danmark, (kongens datter) med hvem kongen af førnævnte land (Danmark) gennem stedfortræder 26. november i Westminster har indgået aftale om ægteskab.