1405. 27. november. Viterbo


Pave Innocens 7. anbefaler sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia, pavelig nuntius i Danmark og Sverige, til staden Köln.

Tekst efter A:

Tekst

Innocencius episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis .. consilio scabinis et comuni ciuitatis Coloniensis salutem et apostolicam benedictionem. ♦ Uenerabilem fratrem Nicolaum archiepiscopum Sipontinensem referendarium nostrum quem ad regna Dacie et Suecie nuncium apostolice sedis transmittimus uniuersitati uestre in qua singularem habemus fiduciam instantissime commendamus. ♦ Est enim uir bonus et eciam ante dum in minoribus eramus magna consuetudine singularique beniuolencia nobis coniunctus fuit/ ♦ Quamobrem pergratum nobis fecerit uniuersitas uestra si memoratum Nicolaum in omnibus excurrentibus habebitis recommissum/ eique prestabitis auxilium et fauorem. atque ita erga ipsum uos geratis ut intelligere possimus hanc nostram commendacionem apud uos sibi plurimum ualuisse ♦ Denique nonnulla dicto Nicolao commisimus predicte uniuersitati uestre intimanda quibus plenam fidem uos uolumus adhibere. ♦ Datum Viterbii v kalendas decembris pontificatus nostri anno secundo\

Oversættelse

Innocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner rådet, magistrater og hele staden Köln hilsen og apostolisk velsignelse. Vi anbefaler på det mest indtrængende vor ærværdige broder ærkebiskop Nicolaus, af Manfredonia, vor referendar, som vi sender som det apostoliske sædes nuntius til Danmarks og Sveriges riger, til Eder alle, til hvem vi har en enestående tillid. Thi han er en god mand, og han var ligeledes, mens vi var yngre, forbundet med os med storslået sædvane og enestående velvilje. Derfor bliver det os såre kært, hvis I har omtalte Nicolaus anbefalet i alle løbende anliggender og yder ham hjælp og gunst og viser Eder således mod ham, at vi kan forstå, at denne vor anbefaling har været ham til overordentlig stor værdi hos Eder. Endelig har vi overladt nævnte Nicolaus at underrette Eder alle om nogle forhold, hvortil det er vor vilje, at I skal vise fuld tillid. Givet i Viterbo den 27. november i vort pontifikats andet år.