1405. [Omkr. 30. november]. Lübeck


Skipper Josef erkender, at han har oppebåret 140 mark lybsk af de 500 mark, som Herman Hilghe har i forvaring for ridderen hr. Jens Due.

Tekst efter nil

Tekst

Nauclerus Yoseph presens huic libro recognouit se a Hermanno Hilghe subleuasse centum et xl marcas Lubicenses de illis quingentis marcis Lubicensibus quas idem Hermannus asserit se habere in deposito ex parte domini Iessen Duuen militis ♦ Notandum quod anno domini mccccvi exaltacione sancte crucis Hinricus Remscher proconsul Calmarnensis coram libro asseruit se plenum procuratorem domini Yesse Duuen militis ad leuandum ab Hermanno Hilger residuas pecunias ex parte dicti domini Yessen et naucleri Yosep predicti et ita coram libro recognouit quod predicte residue pecunie plenarie sunt persolute ♦ Quare iussit hanc scripturam deleri.

Oversættelse

Skipper Josef, der var til stede ved denne bog, erkendte, at han har oppebåret 140 mark lybsk af Herman Hilghe af de 500 mark lybsk, som samme Herman forsikrer, at han har i forvaring på ridderen hr. Jens Dues vegne. Det bør bemærkes, at i det Herrens år 1406 på det hellige kors' ophøjelsesdag forsikrede Henrik Remscher, borgmester i Kalmar, over for bogen, at han var befuldmægtiget for hr. Jens Due, ridder, til at hæve de resterende penge fra Herman Hilger på nævnte hr. Jens' og fornævnte skipper Josefs vegne, og erkendte således over for bogen, at fornævnte resterende penge fuldstændigt er betalt. Derfor befalede han, at denne indførsel skulle tilintetgøres.2)