[1405]. 3. december. Flensborg


Ærkebiskop Jakob af Lund giver en gård i Malmø, fordum kaldt hr. Jens Uffesens ladegård, til det af ham indstiftede alter for Vor Frue, sankt Laurentius og sankt Knud konge i Lund.

Tekst efter A

Tekst

Margareta dei gracia Waldemari Danorum regis filia. ♦ Vnsen vrůntliken grut to voren gesant ♦ Wi dancken vch lewen vr{ue}nde. dat gy vnse boden. dicke wol ghehandelt vnde gevordert hebben wan se in vnsen werwen by dem erwerdighen hern. homeystere gewesen synt vnde bidden dat gy ouch alse by dessem vnsem boden don wilt vnde dar to helpen dat eme sunder toghringe eyn gůt antwerde werden moghe van dem hern homeystere vmme de sake. de wi siner herlicheit nw to screwen hebben also wi vs vormoden. dat de iw wol to weten werden vnde dot hir by also wi vch wol to lowen vnde alse gy wilt dat vse sone vnde wi deste vorder. vmme iuwen willen důn moghen. ♦ Dar mede beuele wi iw gode. vnde schriwet vs en antwerde to mit dissem boden. ♦ Scriptum Flenseborch. profesto beate Barbare uirginis nostro sub secreto.

Oversættelse

Margrete af Guds nåde, datter af Valdemar, danernes konge. Vor venskabelige hilsen forudskikket. Vi takker Eder kære venner, at I har behandlet vore bude meget godt og fremmet deres sag, da de i vores ærinde har været hos den ærværdige hr. højmester, og vi beder om, at I vil gøre ligeså ved dette vort bud og hjælpe til, så han uden tøven får et godt svar fra hr. højmesteren angående den sag, som vi nu har skrevet om til hans herlighed, som vi formoder, at de vil lade Eder vide, og gør i denne sag, som vi visselig tiltror Eder, og som I vil, at vor søn og vi fremover desto mere skal handle til Eders bedste. Dermed befaler vi Eder i Guds vold, og skriv et svar til os med dette bud. Skrevet i Flensborg dagen før salig jomfru Barbaras dag under vor sekret.