1405. Omkr. 13. december. Lübeck


Rådmændene i Lübeck giver Henrik van Orde og Konrad Blomendal sikkerhedsbrev til dronning Margrete angående noget skibbrudent gods fra Timme Swanens skib.

Tekst efter nil

Tekst

Domini consules dederunt Hinrico vamme Orde ciui et Conrado Bl[o]mendal quandam litteram caucionis ad dominam reginam Dacie etcetera occasione quorundam bonorum naufragorum de naue quondam Tymmonis Swarten/ unde Siffridus Fockinghusen et Hinricus Douendige cum prescripto Hinrico vamme Orde pro se et suis heredibus fideiubendo promiserunt quod pretextu fideiussionis emisse per dominos consules sicud[1] in eadem littera caucionis habetur eosdem dominos consules nulla noua monicio siue posterior impeticio subsequi debeat temporibus affuturis/

1. sicud] = sicut .

Oversættelse

De herrer rådmænd gav Henrik van Orde, borger, og Konrad Blomendal et sikkerhedsbrev til fru dronningen af Danmark osv. med anledning i noget skibbrudent gods fra afdøde Timme Swanens skib, hvorfor Sigfred Fokingshusen og Henrik Dovendige sammen med fornævnte Henrik van Orde på tro og love lovede på deres og deres arvingers vegne, at der ikke i fremtiden med anledning i den sikkerhed, der er udstedt af de herrer rådmænd, således som det findes i samme sikkerhedsbrev, skal følge nogen ny påmindelse eller senere påkrav over for samme herrer rådmænd.