1405. 19. december. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale 5 mark til magister Henry Warre for at have udfærdiget visse offentlige breve vedrørende giftermålet mellem kongen af Danmark og Filippa, datter af Henrik 4.

Tekst efter A:

Tekst

Henri par la grace de dieu roy Dengleterre et de France et seignur Dirlande\ as tresorer et chamberleins de nostre eschequier. saluz\ ♦ Nous volons de lassent de nostre consail et vous mandons que a nostre bien ame mestre Henri Ware doctour es loys. facez paier cynk[1] marcs de regard[2] pur les labours et trauaux queux il ad euz en fesant de nostre commandement certains instrumentz publikz. sur le fait et contract du mariage nadgairs eue. dentre le puissant prince le roy de Denmark[3] . dune part/ et nostre treschiere et tresamee fille. Phelippe dautre part\ ♦ Donne souz nostre priue seal a Westminster le .xix. iour de decembre\ lan de nostre regne septisme\

1. cynk] det udlydende k afsluttes med en ekstra hårsløjfe, af uvis betydning A. 2. regard] med d udstyret med en ekstra hårsløjfe, af uvis betydning A. 3. Denmark] k afsluttes med en ekstra hårsløjfe, af uvis betydning A.

Oversættelse

Henrik, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre over Irland, til skatmesteren og kammerherrerne for Vort skatkammer. Vi vil og befaler med Vort råds samtykke, at I til højtærede magister Henry Warre, doktor i jura, udbetaler 5 mark i betragtning af det besvær og det arbejde, han har haft på Vor befaling i forbindelse med at udfærdige visse offentlige meddelelser vedrørende giftermålet, som for nylig blev indgået mellem den mægtige fyrste kongen af Danmark på den ene side og Vor højtærede datter Filippa på den anden. Givet under Vort personlige segl i Westminster den 19. december i Vort 7. regeringsår.