1405. 26. december. Flensborg


Dronning Margrete svarer borgmestre og rådmænd i Danzig, at hun er i færd med at indhente oplysninger om det skib, der skal have lidt skibbrud ved Norge, og beder dem om at medvirke til, at hendes udsending til højmesteren for den tyske orden får et gunstigt svar med tilbage.

Tekst efter Aa:

Tekst

Margareta dei gracia Waldemari Danorum regis filia ♦ Vruntliken grud to voren ♦ Wetet guden vrunde dat vns iuwe bref dalinge quam dar wy inne vornemen vmme een schip dat vnder Norwegen solde broken wezen ♦ Des wetet dat wy vnse eghenen boden dar hen hebben willen to vorhorende vnde enkede to voruarende wo yd darumme sy vnde wan vns dar van de warheit to wetende wert so wille wy iw een enkede antwerde dar van to vntbeden vnde na dem dat desse boden hir in sůde Iutlande to vns quemen so duchte vns dat id en vnghedelik were also verne darumme vortan to theende er wy enkede weten wo id darumme sy alse vorscreuen is ♦ Item ys id sake dat vnse bode noch by dem hern homeistere sin so bidde wy dat gy syner erwerdicheit berichten willen dat he de mit eenen guden antwerde van den saken de wy em by en screuen hebben varlosen van sik ende vnde late dat vns iegen syne erwerdicheit vnde de synen in dessen saken vorscreuen vnde in alle andern duste vurder vorschulden ♦ Dar mede beuele wy iw gode ♦ Scriptum Flensborch anno domini m°ccccv ista die beati Stephani prothomartiris nostro sub secreto.

Oversættelse

Margrete af Guds nåde, datter af Valdemar, danernes konge. Venlig hilsen forudskikket. Vid, gode frænder, at Eders brev kom til os i dag, hvori vi erfarer om et skib, som skulle have lidt skibbrud under Norge. Vid herom, at vi vil have vore egne bude derhen for at forhøre og erfare med sikkerhed, hvordan det står til dermed, og når vi kender sandheden derom, så vil vi meddele Eder et klart svar derom, og efter at disse bude kommer til os i Sønderjylland, så synes det os, at det var upassende for dem således at drage videre med den sag, før vi med sikkerhed vidste, hvordan det stod til dermed, som skrevet ovenfor. Fremdeles hvis det er sådan, at vore bude endnu er hos hr. højmesteren, så beder vi om, at I vil berette for hans ærværdighed, at han skal sende dem og lade dem gå fra sig hurtigt med et godt svar angående de sager, som vi har skrevet til ham om, hvorfor vi står desto mere i gæld til hans ærværdighed og hans folk i disse føromtalte sager og alle andre. Dermed befaler vi Eder i Guds vold. Skrevet i Flensborg i det Herrens år 1405 på selve salig Stefani prothomartiris dag under vort sekret.