1405.


Gynter Lybertsen Bukhorn, rådmand i Landskrona, skænker penge til sin årtid.

Tekst efter reg

Tekst

Gunteri Libriksons Beckhorns radmans i Landzcrone wettnesskrifft innehållande 6 {skilling} grotz uthgifvande för messesiungning. ♦ Dat. 1405.

Gynter Librichtsons breef dat. 1405 angående 5 {skilling} grot som åhrligen effter hans död skulle uthgifwes for meszosiungande.

Oversættelse

Vidnesbyrd udstedt af Gynter Lybertsen Bukhorn, rådmand i Landskrona, omhandlende seks skilling grot, der skal betales for messer. Givet 1405.

Gynter Lybertsens brev, dateret 1405, angående fem skilling grot, som efter hans død årligt skal betales for afsyngelse af messer.