1405.


Hr. Johan Olufsen kvitterer dronning Margrete for 600 lødige mark for Odense.

Tekst efter Aa og Ab

Tekst

Qwithæ breff giffuet drothningh M[1] aff her Iohan Ollssøn paa vi hwndrethæ lødig march han hadhæ Odhens i pant foræ oc kenner sik fwlt opp at haffue booret oc ladher hennæ oc hennes efftherkommeræ ledhigh oc løss for forneffndæ swm oc alt til thall. ♦ Datum Roskildis anno mcdv.

Ittem en quitansze breff paa sex hundrit marck som dronning Margrette igien løsde Othensze met fraa Iohan Olszen ridder. ♦ Anno mcccc quinto.

1. M] = Margrete .

Oversættelse

Hr. Johan Olufsens kvitteringsbrev, givet dronning Margrete på 600 lødige mark, som han havde Odense i pant for, og han bekender at have oppebåret fuld betaling og giver hende og hendes efterkommere kvittering for nævnte sum og frihed mod enhver tiltale. Givet i Roskilde år 1405.

Fremdeles et kvitteringsbrev på 600 mark, hvormed dronning Margrete genindløste Odense fra Johan Olufsen, ridder. År 1405.