1405. Voer herredsting


Tingsvidne, at Sven Gedveds skødebrev til Øm kloster blev læst på Voer herredsting.

Tekst efter reg

Tekst

Tingswidne at Suen Geduis skiøde bleff lest till Worherritz tingh, at hand haffuer giffuit och skiøt all hans eiendomb vdi Monnberigh till Emkloster. ♦ Daterit mcdv.

Oversættelse

Tingsvidne, at Svend Gedveds skøde blev læst på Voer herredsting, at han har givet og skødet al sin ejendom i Monbjerg til Øm kloster. Givet 1405.