1405.


Biskop Bo af Århus pantsætter gods i Glud og Østrup.

Tekst efter Aa

Tekst

Et gammell pante breff paa pergamente, at bischop Boe haffuer panted noget goedtz i Glud och ØØstrup[1] . ♦ Daterit 1405.

1. Østrup] Ølstrup A.reg.

Oversættelse

Et gammelt pantebrev på pergament, at bisp Bo har pantet noget gods i Glud og Østrup. Givet 1405.