1405.


Lars Moltesen skøder en gård i Øster Hørdum til Vestervig kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Lauritz Molltiszenns skiøde paa enn gaardt i Øster Hørdum, hannd haffuer giffuitt thill closteritt. ♦ 1405.

Oversættelse

Lars Moltesens skøde på en gård i Øster Hørdum, som han har givet til klostret. 1405.