1405.


Mageskifte mellem biskop Peder af Roskilde og forstanderen for sankt Jørgens hospital om gods i Himmelev, Valby og Ågerup.

Tekst efter reg

Tekst

Magskiffte giortt emellom bisp Peder aff Roskilde och forstander for Hospitallberg, paa gotz i Hemmeleff och Waldbye, bispen schulle haffue, och nogitt gotz i Aagerup till Hospitallberg. ♦ 1405.

Oversættelse

Et mageskifte gjort mellem biskop Peder af Roskilde og forstanderen for sankt Jørgens hospital på gods i Himmelev og Valby, som biskoppen skulle have, og gods i Ågerup til sankt Jørgens hospital. 1405.