1405. Sjællands landsting


Landstingsvidisse af Niels Ebbesens pantebrev af 1337.

Tekst efter reg

Tekst

Vidisze aff landtzthing i Sielland, att forschreffne Niels Ebbeszen [1] haffuer saa pantsett forschreffne sitt godtz. ♦ 1405.

1. forschreffne Niels Ebbeszen ] sigter på en registratur af 1337, cf. Dipl. Dan. 2. rk. XII nr. 58.

Oversættelse

En vidisse, udstedt af Sjællands landsting, at fornævnte Niels Ebbesen således har pantsat sit fornævnte gods. 1405.