1405.


Peder Mogensen skøder Bryde mølle til dronning Margrete, og Anders Lunge giver stadfæstelsesbrev herpå

Tekst efter reg

Tekst

Ittem ett breff som Peder Mogenszen skøtte Bryde mølle till droning Margrette ligendes y Raa y Ronnebierigherrit och it andit stadfestelse breff paa same mølle som Anders Liunge vdgaff. ♦ Anno mcd quinto.

Oversættelse

Fremdeles et brev, at Peder Mogensen skødede Bryde mølle, som ligger i Rå i Rönnebergs herred, til dronning Margrete, og et andet stadfæstelsesbrev på samme mølle, som Anders Lunge udstedte. År 1405.