1405.


To pergamentsbreve på Bryde mølle.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem end nu ii andre perckemendtz breffue paa same Bryd mølle.

Oversættelse

Fremdeles endnu to andre pergamentsbreve på samme Bryde mølle.