1405.


Jakob Traye og hans hustru skænker al deres ret til en toft i Skelskør til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Iep Traye och hans høstrue for thieris sielsz salighed gaffue ald thierisz rettighed till closter vdi enn tofft i Schielskør norduest fra Konge gaden liggenndis. ♦ 1405.

Oversættelse

Jakob Traye og hans hustru gav klostret al deres ret i en toft i Skelskør, som ligger mod nordvest fra Kongegade, for deres sjæles saligheds skyld. 1405.