1405.


Anders Jakobsen Stygges brev på to gårde i Eskeröd.

Tekst efter reg

Tekst

Item ett Annders Iacobszenn som kaldis Styge hanns lathinnsch pergamenndtz obidt breff medt ett henngenndis indsegell lyudenndis paa thow gaarde y Eskerødt y Maglehiems sogen y Gerszherridt. ♦ Wnnder datum mcdv.

Oversættelse

Fremdeles et åbent pergamentsbrev på latin af Anders Jakobsen, som kaldes Stygge, med et hængende segl, lydende på to gårde i Eskeröd i Maglehems sogn i Gärds herred. Under datum 1405.