1405.


Provst Kristian i Roskilde forpagter gods i Borup af Næstved sankt Peders kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Cristernus prepositus Roskildensis recognouit se bona nostra in Botorp Ramsø herret cum molendino pro ii lastis ordei conductiue suscepisse ♦ Mcdv.

Oversættelse

Kristian, provst i Roskilde, erkendte at have modtaget vort gods i Borup i Ramsø herred med møllen i forpagtning for to læster byg. 1405.