1405.


Indførelsesbrev for Næstved sankt Peders kloster i gods i Holme.

Tekst efter reg

Tekst

Indførelsse breff in predicta [1] nobis scotata per dictam [2] ♦ Mcdv ♦ Litteris prenotatis annexe sunt littere papiree executorie cancellarii regni.

1. ] predicta bona = bona in Holme, cf. Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 284. 2. ] dictam Towe = Towe Inguersdottær, relicta Nicolai Porssæ.

Oversættelse

Indførelsesbrev i nævnte gods, som var skødet os af nævnte Tove. 1405. Til føromtalte brev er fæstet et brev på papir af rigets rettertingskansler.