[1405].


De hamborgske købmænd og borgere, der befinder sig i Holland, klager til hertug Wilhelm af Bayern, greve af Holland, og Hollands stæder over en række overgreb, begået mod hamborgske skibe, deriblandt ét, der kom fra Danmark.

Udtog efter Hans. UB.:

Tekst

<1-5> .....

<6> Item hebben des capiteyns deenre van Staveren ghenomen en schipp, dat waz uth Denmarken, in welkem s<ee>[1] namen 140 vate beres, copluden van Hamborgh tobehorende; dar vervolgh umme scheen is, dat doch niet ghebatet en hefft. ♦ Unde diid sal me war vinden, dat id vorseid schip uthghezeghelt waz van Hamborgh, eer myns heren van Holland breff tot Hamborgh quam, dar he verwaringhe unde warschuynghe in dede, unde diid schipp namen see des mandages vor unses Heren hemelvard in der Osteremeze.

1. s<ee>] forskrevet i forlægget; Hans. UB. læser med tvivl sinen eller smen i Aa .

Oversættelse

<1-5> .....

<6>Fremdeles har Staverns høvedsmands tjenere taget et skib, der var fra Danmark, i hvilket de tog 140 fade øl, som tilhørte købmænd i Hamburg. Forfølgelse blev optaget, som dog ingenlunde hjalp. Og man skal erkende, at det er sandt, at det førnævnte skib var sejlet fra Hamburg, før min herre af Hollands brev kom til Hamburg, i hvilket han erklærede fejde og advarede, og skibet tog de mandagen før Vor Herres himmelfart i Øster Ems.