1405. Jelling sysselting


Tingsvidne af Jelling sysselting om, at en gård i Kollemorten tilhører Asmild kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Item ett andiitt gameltt latinske breff wnder guds aar mcdv aff forneIellingsyssell ting lydendes att then gaardtt i Kollemorthen som Per Keue opbygde hør Assmyndtt closter tiill etc. >

Oversættelse

Et andet gammelt brev på latin, udstedt i det Herrens år 1405 af fornævnte Jelling sysselting og lydende, at den gård i Kollemorten, som Peder Keue(?) byggede op, tilhører Asmild kloster.