1405. Rinds herredsting


Tingsvidne af Rinds herredsting om, at en gård i Gedsted ikke har været bondegods i over 40 år.

Tekst efter reg

Tekst

Item thett tredie aff Ryndz herritzting wnder gudhs aar mcdvo lydendes att nogle mendh hagde wittnett att then gaardtt y Giestet ey wor y xl aar oc end mer y bonde were men haffuer werett y frelsse quitt oc fri etcetera som samme breffe ytthermere wduisser.

Oversættelse

Fremdeles det tredie brev, udstedt i Rinds herredsting i det Herrens år 1405, der lyder, at nogle mænd havde bevidnet, at en gård i Gedsted ikke i 40 år eller endnu mere havde været i bondeværge, men havde været frelsegods kvit og frit, således som det yderligere fremgår af samme brev.