1405.


Hr. Peder Povlsen i Skarrild har Indvorde, Vig, Heager og Lillelund som Vor Frues og bispedømmet i Ribes gods.

Tekst efter reg

Tekst

Derhoes i rette lagde enn laugheefft aff Hardssyssell byething, anno 1405 vdgiffuin, liudendis i sin mening, her Peder Pouillsen i Skarrild haffde Indvorde, Wiig, Heeagger, Lillelund med meere goedzs, for wor frois oc bispdomis rette goeds, som dett i sig sellff vider indeholder.

Oversættelse

Dertil lagde (han)[A] en lavhævd af Harsyssel bygdeting i rette, udstedt i 1405, og som lyder efter sin mening, at hr. Peder Povlsen i Skarrild havde Indvorde, Vig, Heager, Lillelund med mere gods som Vor Frues og bispedømmets rette gods, således som det i sig selv videre indeholder.

A. dvs. hr. Sigfred Rindschat, der var gift med Magdalene, en brodersøns datter af Ribebispen Ivar Munk.