[1405-1411].


Erik Hågensen kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye for 24 lybske mark.

Tekst efter reg

Tekst

Item Erich Hagheensszen vebner fick aff her Falmer Ipsszen Lwnge riddher i Rythe firetywe lubsk mark som han hannem skyldiig var po frw Elses her Ion Ipsszens efftherleffuerskes veghne thi ladher han her Falmer qwit oc fry etc.

Oversættelse

Erik Hågensen, væbner, fik af hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye, ridder, 24, lybske mark, som denne var ham skyldig på fru Elses vegne, hr. Jon Jakobsens enke, og han lader hr. Folmer været kvit og fri derfor.