1405.


Peter Brynjolfsson pantsætter hr. Abraham Brodersen en gård i Løffwlthe (?)

Tekst efter reg

Tekst

Eth Per Brynniwlfssøn breff ath han pansatthe her Abram en gard i Løffwlthe i[1] * Solberghe sogn ♦ Datum mcdv°.

1. i] i i reg.

Oversættelse

Et brev af Peter Brynjolfsson, at han pantsatte hr. Abraham en gård i Løffwlthe (?) i Solberga sogn. Givet 1405.