1406. 18. januar. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden giver Johan af Mecklenburg en redegørelse for ordenens stilling til aftalen mellem dronning Margrete og kong Albrecht om Gotland.

Tekst efter Aa

Tekst

Irluchter fforste vnd grosmechtiger lieber besundir herre ♦ Ewir herlichkeit briff[a] vns leczt gesant haben wir wol vornomen in deme euwir durchluchtikeit vndir andern vil worten berat wie euch von worhaftigen gesagt ist das wir czwene vnsers ordens brudere solden gehabt haben by der allerdurchluchsten frowen konygynnen czu Dennemarken in dem lande czu Holczsten vnd wie der grosmechtige herre konig Albrecht eyne vorgattunge solde haben getan mit der frowen koningynne vorbenumpt von dez landes wegen Gotland vnd vns dorynne groslichin vormanet an vnser ere vnd gel{oe}bde gedenkende des briefes der vorsaczunge ober dasselbe land vns gegeben manende das wir vns kegen euwir grosmechtikeit bewaren yn der sache etcetera ♦ Besundir heren geruchet zuwissen das wir vnsere boten bynnen kurcz nicht haben gehat by der frowen konigynne obengeschreben im lande Holczsten als ir schreibet sundir vormals offte gehabt haben by ir yn irem lande czu Denemarken trachtende uff eynen mynnesamen volczog vnd teydinge vnd von vil ioren wartende seyn gewest ab der vorgenante herre konyg Albrecht mit alle den die dorczu gehoren vns welde ffreyhen dasselbe land noch des briefes [b]l{ue}te dorobir gegeben das vns noch n{ye} mochte geschen vnd als euwir hochwirdikeit vns dyrmanet an vnsere ere vnd gelobde dy czubewaren kegen euch etcetera mit lobe ewir grosmechtikeit zo vordunket vns das ir vns czu kurcz thut an szemlicher manunge der wir moglichen euch nicht pflichtig syn wend der egenante herre koning Albrecht mit den ienen dy dorczu gehoren sich vns vnd vnserm orden hat vorschreben dasselbe land von aller ansproche vortreten vnd czufreyn vnd ouch ab dasselbe land von yemands obirweldiget wurde das her in eygener persone myt syner manschaft vnd derselben dy dorczu gehoren entweldigen welde vnd retten ♦ Nu haben wir den vilgenanten herren koning Albrecht mitsampt den die dorczu gehoren iczunt vor vil ioren dyrmanen czu der freyunge desselben landes kegen der frowen koningynne vorgedacht vnd ouch yn kriges not hulffe von im gefordert vnd den andern die dorczu gehoren vns mochte wedir freihunge noch hulffe ny wedirfaren hyrvmb dunket vns vnmoglichin das ir vns manet an vnser ere synt doch ny volczogen noch volfuret ist von dem vorbenumpten herren koninge Albrecht vnd den andern die dorczu gehoren das vns vnd vnserm orden vorschreben ist vnd geloubet wir haben vnser vnd vnsers ordens ere vnd gelobde alle wege bewaret kegen dem offtgenanten herren koning Albrecht vnd den ienen dy dorczu gehoren das wol wissentlichen ist herren landen vnd l{ue}then vnd mochte vns nach eyne vnuorczageliche desselben landes vortretunge vnd freihunge kegen der frowen konigynne adir von imselben eyne wedirlosunge gescheen wir weren hutes tages doran genugk ♦ Vortme als ir schreibet wy der offtgenante herre koning Albrecht sich vorgleicht solde haben mit der frowen konigynne von Denemarken als von des lands Gotlandes wegen etcetera vmme eyne nemlich summa geldis das ist vns nicht wissentlich wol haben wir flyende rede gehort das czwisschen den beyden teilen teydinge dorumme solden gescheen syn abir welcherley die synt douon wissen wir eyne gancze worheit nicht noch eyne enthafftige entwert czugeben noch czuschreiben etcetera ♦ Wend wir adir die vnsern in iren teydingen nicht gewest syn die sie vnder einandern gefurt vnd gehabt haben sundir in welcherwise die geschen syn das moget ir an dem vilgenanten herren konig Albrecht euwerm vetter wol dirfaren vnd mit im vsreden was schelunge ir doran dirkennen moget wir haben nicht fordi r do mit czuschaffen denne das wir wartende syn eyner vnuorczoglichen freyunge odir eyner wedirlosunge desselben landes mag vns die nicht wedirfaren so mussen wir gedenken wy die sache noch gerechtikeit vnsers ordens geflegen vnd geendit werde ♦ Gegeben off vnserm husze Marienburg am tage sante Prisce der heiligen iungfrowen im xiiiic vnd sechsten iore.

a. briff] kendes ikke. b. briefes ] 1405 25. november, cf. nr. 203.

Oversættelse

Ophøjede fyrste og stormægtige kære særlige herre. Eders herligheds brev, sendt til os for nylig, har vi visselig forstået, hvori Eders højhed blandt mange andre ord meddeler, hvordan det i sandhed er blevet sagt Eder, at vi skulle have haft to af vore ordensbrødre hos den allerhøjeste frue dronningen af Danmark i landet Holsten, og hvordan den stormægtige herre kong Albrecht skulle have arrangeret et møde med den førnævnte fru dronning vedrørende landet Gotland og der heftigt formanet os med hensyn til vor ære og vort løfte ihukommende pantsætningsbrevet over det samme land, der var givet os, og rykket for, at vi skulle forsvare vores ære mod Eders stormægtighed i sagen etc. Særlige herre, behag at vide, at vi i den sidste tid ikke har haft vore bude hos den ovenfor nævnte fru dronningen i landet Holsten, således som I skriver, men tidligere ofte har haft dem hos hende i hendes land Danmark i stræben efter en afgørelse og et forlig i mindelighed, og vi har i mange år ventet på, om den førnævnte herre kong Albrecht med alle dem, der hører dertil, ville befri det samme land for retskrav efter ordlyden i det brev, der er givet derpå, hvilket endnu ikke kunne ske for os, og da Eders højværdighed formaner os med hensyn til at bevare vor ære og vort løfte over for Eder etc. med ed, så, Eders stormægtighed, mishager det os, at I sårer os ved en sådan rykning, idet vi ikke med rimelighed er forpligtiget over for Eder, når den førnævnte herre kong Albrecht med dem, der hører dertil, har forpligtet sig skriftligt over for os og vores orden til at hæfte for og befri det samme land for alle krav, og også hvis det samme land blev overmandet af nogen, at han så i egen person med sin hær, og dem der hører dertil, ville bruge magt og redde det. Nu har vi for mange år siden tænkt på at rykke den ofte nævnte herre kong Albrecht med samt dem, der hører dertil, til befrielsen af det samme land over for fru dronningen og også forlangt hjælp af ham og dem, der hører dertil, i krigsnød. Vi fik hverken befrielse eller hjælp, derfor synes det os upassende, at I formaner os om vor ære, siden det, som er lovet os og vores orden skriftligt, dog hverken er fuldbyrdet eller fuldendt af den førnævnte kong Albrecht, og de andre, som hører dertil. Vi har altid hævdet vores og vores ordens ære og løfter alle vegne over for den ofte nævnte herre kong Albrecht og dem, der hører dertil, hvilket visselig er bekendt for herrer, lande og folk, og kunne der ske en ufortøvet hæftelse for og befrielse af det samme land over for fru dronningen eller en genindløsning fra hans side, så ville vi i dag være tilfredse. Fremdeles skriver I, at den ofte nævnte herre kong Albrecht skulle have forligt sig med fru dronningen af Danmark angående landet Gotland etc. for en bestemt sum penge. Det er os ikke bekendt, ganske vist har vi hørt rygter om, at der skulle have været forhandlinger derom mellem de to parter, men af hvilken art de er, derom ved vi intet sandt og kan heller ikke give eller skrive et endeligt svar. Thi hverken vi eller vore har været med ved deres forhandlinger, som de har ført og haft indbyrdes, så på hvilken måde de er sket, det kan I visselig erfare hos den ofte nævnte kong Albrecht, Eders slægtning, og afklare med ham, hvilke uoverensstemmelser I kan erkende deri. Vi har ikke mere at gøre dermed, undtagen at vi afventer en ufortøvet fritagelse for retskrav eller en genindløsning af det samme land. Kan vi ikke opnå det, så må vi overveje, hvordan sagen kan varetages og afsluttes retfærdigt for vor orden. Givet på vort slot Marienburg på den hellige jomfru Prisces dag i det 1406 år.