1406. 18. januar.


Kong Erik 7. af Pommerens stadfæstelsesbrev på Spøttrup.

Tekst efter nil

Tekst

Item koning Ericks stadfestelsse paa Spitrup met mere gotz. ♦ Datum millesimoquadringentesimosexto die Prisce virginis.

Oversættelse

Kong Eriks stadfæstelse på Spøttrup med mere gods. Givet 1406 på den hellige jomfru Priscas dag.