1406. 20. januar. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han har modtaget et påmindelsesbrev fra hertug Johan af Mecklenburg angående Gotland, og beder hende beskytte dem mod ham, da han også har forseglet pantsættelsesbrevet på Gotland.

Tekst efter Aa:

Tekst

Eynueldige beuelunge williger dinste czu alle euwer koninclichin beheglichkeit beuor ♦ Allirdurchluchste forstynne vnd grosmechtige gnedige frouwe ♦ Als euwir hochwirdikeit vns leczt by euwerm boten Mertyn Ienissone brifflich vndirricht habt etlichir teidinge geschen czwusschen euwir durchluchtikeit vnd dem hochwirdigen konynge Albrecht vnd wie ir die vorramet hettet czu vnsers ordens bestes wurden wir ouch wol vs etlichin copien vndirwyset off den selben euwir hochwirdikeit briff vnd copien egedecht wir wedir vorschreben haben czu der czit vnser meynunge vnd schelunge by den selben boten abir kurczlich dornoch als euwir bote von vns gescheiden was wart vns geentwert eyn briff den der irluchte herczog Iohannes von Mekelburg vns sante by synem eigenen boten in deme her vns[1] vnd vnsern orden dirmanet hog vnser ere vnd gelobden gedenkende dorynne des houptbrifes der vorsatczunge obir das lant Gotlant wie her den vorsegilt habe gleichmechtig mit koning Albrecht egenant synen vetter vnd is im zo wol czu losende stee von vns als dem vorgedochtem synen vetter das wir vns dorvmbe kegen im ouch bewaren solden des selbegen synes[2] brifes[a] vsschrift wie her vns dirmanet senden wir euwir grosmechtikeit yn dessem vorslossen hirvmbe gnedige frouwe synt euwir durchluchtikeit vnsern orden besorget vnd vorramen wil vnser bestes yn den sachen vnd teidingen so bitten wir euwir grosmechtikeit mit demutigen fleissigen beten das ir vns ouch bewaret kegen dem vorgenanten herczog Iohannes went der houptbriff der vorsatczunge im ouch stet czugeschreben vnd von im mete vorsegilt ist also das is not ist sal die sache wol geflegen werden vnd czu eynen fruntlichin besteen komen das man sich vor see yn den teidungen mit dem obengenanten koning Albrecht das her ouch mechtig sey des berurten herczog Iohannis vnd das man sie nicht sundere yn den sachen wir haben yn dem leczten vnserm brife euwir grosmechtikeit by Mertyn euwerm vorbenumpten boten gesant ouch gedocht vnsers getruwens Albrecht Rothes rathman von Thorun vnsers botens wie her vns von den vil gedochtem koning Albrecht eyne entwert wedir brengen solle nu was yn desses brifes gebunge der selbe Albrecht noch nicht czu lande komen vnd dorvmbe mochten wir czu desser czit von der von der sache[3] forde rlichir nicht schreiben denne wir vorgeschreben haben euwern gnaden die got wolfarende geruche enthalden czu langen cziten Gegeben off vnserm huse Marienburg an der mitwoche noch Prisce uirginis im xiiiic vnd vitem iore.

1. vns] herefter overstreget dirmanet . 2. synes] herefter overstreget brifes . 3. von der sache] tilføjet i venstre marg.
a. brifes] kendes ikke.

Oversættelse

Redelig anbefaling og villig tjeneste til al Eders kongelige velbehag forudskikket. Allerhøjeste fyrstinde og stormægtige nådige frue. Eders højværdighed har for nylig ved Eders bud Martin Jensen skriftligt underrettet os om nogle aftaler, der er ingået mellem Eders højhed og den højværdige kong Albrecht, og om hvorledes I havde fastlagt dem til vores ordens bedste, derom blev vi også visselig underrettet ved nogle kopier. På Eders højværdigheds samme brev og føromtalte kopier har vi på den tid ved det samme bud skriftligt meldt vor mening og uenighed tilbage, men kort efter, da Eders bud var taget af sted fra os, blev der overdraget os et brev, som den høje hertug Johan af Mecklenburg sendte os ved sit eget bud, hvori han formaner os og vores orden meget om vor ære og løfte, idet han minder om hoveddokumenet til pantsættelsen af landet Gotland, hvordan han har forseglet det sammen med den førnævnte kong Albrecht, hans fætter, og hvordan det tilkom ham at løse den både for os og for den førnævnte hans fætter, så vi over for ham skulle tage vare på afskriften af dette samme brev, som han havde formanet os om. Alt det sender vi Eders stormægtighed indlagt i dette. Derfor nådige frue, hvis Eders højhed er betænkt på vores orden og vil stræbe efter vort bedste i de sager og forhandlinger, så beder vi Eders stormægtighed med ydmyg flittig bøn, at I også beskytter os mod den førnævnte hertug Johan, thi hoveddokumentet til pantsættelsen er også tilskrevet ham og medforseglet af ham, således som det er nødvendigt. Skal sagen ordnes vel og komme til en venskabelig ordning, så man i forhandlingerne med den ovenfor nævnte kong Albrecht er klar over, at han også har magt over den berørte hertug Johan, og at man ikke skiller dem i de sager. Vi har i vores sidste brev til Eders Stormægtighed, sendt ved Martin, Eders førnævnte bud, også tænkt på vores trofaste Albrecht Rode, rådmand i Thorn, vort bud, hvordan han skulle bringe os et svar tilbage fra den meget omtalte kong Albrecht. Nu var den samme Albrecht endnu ikke kommet til landet ved affattelsen af dette brev, og derfor kunne vi på denne tid ikke skrive mere om sagen, end vi tidligere har skrevet til Eders nåde, hvem Gud må bevare i velfærd i lange tider. Givet på vort slot Marienburg onsdag efter Prisce virginis i 1406 år.