1406. 21. januar.


Udbetaling af 66s 8d, dvs. 5 mark, til Henry Warre for dennes arbejde med at udfærdige visse juridiske dokumenter om Filippas giftermål med kongen af Danmark.

Tekst efter A:

Tekst

Magister Henricus Warre Magistro Henrico Warre doctori in legibus in denariis sibi liberatis per assignacionem factam isto die in persolucionem v. marcarum quas dominus rex de assensu consilii sui sibi liberate mandauit de regardo pro laboribus quos habuit componendo de mandato domini regis certa instrumenta publica. super facto et contractu maritagii nuper habenti inter potentem principem regem de Den<m>arke [1] ex una parte et dominam Philippam filiam regis ex altera parte per breue de priuato sigillo inter mandata de hoc termino lxvi solidi viii denarii.

1. Den<m>arke ] Dennearke A.

Oversættelse

Til magister Henry Warre, doktor i verdslig ret, i penge udbetalt til ham, ved en anvisning foretaget denne dag, til fuld betaling af 5 mark, som hr. kongen med sit råds samtykke, ved befalingsbrev under the Privy Seal, (som findes) blandt mandaterne fra denne termin, har befalet at give ham som belønning for det arbejde, som han har haft med, på kongens vegne, at udfærdige visse juridiske dokumenter angående ægteskabskontrakten og indgåelsen af det ægteskab, som nylig blev indgået mellem den mægtige fyrste, kongen af Danmark på den ene side og lady Filippa, kongens datter, på den anden side: 66 skilling og 8 denarer.