1406. 22. januar. Højer herredsting


Tingsvidne af Højer herredsting om, at Erik Jonsen af Seem pantsætter alt sit gods i Emmerlev sogn til Tord Andersen for 10 mark lybsk.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus uniuersi Høtherheræt inhabitantes salutem in domino ♦ Notum facimus presentibus et futuris quod nobilis uir Ericus Ione de Seem in placito Høtherheræt personaliter constitutus discreto uiro Thordoni Andree omnia et singula bona sua in parochia Emerlof sita tunc omnino desolata pro .x. marchis Lubicensibus sibi numeratis ueraciterimpignerauit/ tali condicione ut cum idem Ericus uel alii quorum intererit ipsa bona redimant ipsi Thordoni et suis heredibus pro edificiis suis in ipsis bonis constructis secundum estimacionem quatuor amicorum ex utraque parte eligendorum penitus satisfaciant / fructibus tamen medio tempore perceptis in sortem dictarum decem marcharum minime computandis. ♦ In rei testimonium sigillum Høtherheræt presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mocod sexto in die sancti Vincencii martiris gloriosi.

Oversættelse

Alle indbyggere i Højer herred til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at den velbyrdige mand Erik Jonsen af Seem personligt gav møde på Højer herredsting og i sandhed pantsatte til den gode mand Tord Andersen sine ejendomme, alle og hver enkelt, i Emmerlev sogn, som da lå ganske øde hen, for ti mark lybsk i rede penge, på den betingelse, at når samme Erik eller andre, hvem det måtte angå, indløser dette gods, skal de ganske fyldestgøre samme Tord og hans arvinger for disses bygninger, opførte på samme gods, i overensstemmelse med en vurdering ved fire venner, som skal vælges af begge parter, dog skal de i mellemtiden oppebårne frugter ikke fradrages i hovedstolen på de nævnte ti mark. Til vidnesbyrd herom er Højer herredssegl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 på den glorværdige martyr sankt Vincentius' dag.