1406. 1. februar. Århus


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Svend Udsen, ridder, på rettertinget har skødet gården og borgen Tordrup og Tordrup fang til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.

Tekst efter Aa

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pommeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino. ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdo sexto primo die februarii Arusie in placito nostro iusticiario constituti nobiles uiri dominus Sweno Vdzssun miles et Stigotus Anderssun armiger. coram nobilibus uiris et discretis dominis Boecio episcopo Arusiensi Petro Nicolai de Agarth Iohanne Nicolai de Awendsbergh Andrea Offæssun Nicolao Crumpin Erico Ienssun militibus Iacobo Thruelssun Petro Magnussun Nicolao Anderssun et aliis pluribus fidedignis ipsi placito nostro iusticiario presidentibus domino Magno Munk militi ex parte et nomine illustrissime domine domine Margarete dei gracia regine Dacie Swecie et Norwegie etcetera domine et matris nostre carissime bona uidelicet curiam et castrum. Thordørp et Thordorpsfang ac eciam alia bona ipsis curie et castro attinencia cum uniuersis et singulis suis pertinenciis prout in litteris [a]illustrissimo domino Waldemaro regi Dacie prius et postea illustrissime domine Margarete regine Dacie antedicte super premissis datis et confectis expressius continetur. pro pleno precio. et sufficienti pecunia ad nutum eorum actu iam percepta nil inde restanti cum omni iure si quod in premissis habuerant scotauerunt ingreminauerunt. et ad manus suas tradiderunt. iure perpetuo possidenda nichil sibi uel heredibus suis iuris proprietatis uel dominii in premissis aliqualiter reseruato ita tamen quod ius quod corona prius in premissis habuit per hanc scotacionem in nichillo derogetur. set et presens et pristinum in suo robore maneat et uigore. ♦ Datum anno die et loco quibus supra. nostro sub sigillo teste Iohanne Swenssun Bryms iusticiario nostro.

a. litteris ] Dipl. Dan. 3. rk. IX nr. 355.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, samt hertug af Pommeren, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1406 den 1. februar fremmødte de velbyrdige mænd hr. Svend Udsen, ridder, og Stig Andersen, væbner, på vort retterting i Århus for de velbyrdige mænd og gode herrer, Bo, Biskop af Århus, Peder Nielsen af Aagaard, Jens Nielsen af Aunsbjerg, Anders Uffesen, Niels Krumpen, Erik Jensen, riddere, Jakob Troelsen, Peder Mogensen, Niels Andersen og flere andre troværdige mænd, som medvirkede ved dette vort retterting, og skødede til hr. Mogens Munk, ridder, som repræsentant for den berømmelige frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge etc., vor kæreste frue og moder, og overgav ham i skødet samt overdrog i hans hænder noget gods, nemlig gården og borgen Tordrup og Tordrup fang samt alt andet gods, som hører til denne gård og borg, med alle tilliggender, sådan som det tydeligere indeholdes i de breve, som tidligere er givet og affattet til den berømmelige hr. Valdemar, Danmarks konge, og senere til den berømmelige frue Margrete, Danmarks fornævnte dronning, angående det foranskrevne, for fuld betaling og fyldestgørende penge til deres nytte, eftersom betalingen allerede var modtaget, og der intet resterede af den, og med al den ret, de eventuelt havde til det foranskrevne, med ret at besidde det evigt, idet der ikke var forbeholdt dem selv eller deres arvinger nogen rettighed, besiddelse eller herredømme på nogen måde i og over det foran skrevne, dog således at den ret kronen tidligere havde til det foranskrevne på ingen måde lider skade ved denne skødning, men nu som før skal stå ved magt og bevare sin gyldighed. Givet år, dag og sted som ovenfor, under vort segl, med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.