1406. [Efter 2. februar].


Rådet i Lübeck besvarer en klage fra borgerne om møntforholdene i Skåne.

Tekst efter referatet i Lübeck Stadtarchiv

Tekst

Vorthmer als gy schriuen ♦ Item so klagen de gemenen borger, dat se groten schaden genomen hebben, noch nemen als van den pagimente van der munte, dat dat nicht ensgedregen hefft sus lange, sunderlicken in dussem jhare, tho Schonen, dar men de borger woll mochte vor gewarnet hebben. des begere wy, dat dar de borger bet an vorsorget werden, up dat Peter Huck und sine hulpere allene dar nicht rike aff en werden, wente he tho der wessel und der munthe grodt gůdt genoten hefft und hefft de můnte woll 16 jar gehad, und dar he der statt nicht aff gedan hefft. hir umme willen de borger, dat he der statt lene 4000 mark Lubesch tho hůlpe, mede uth den schůlden tho komende. ♦ Dar tho antworde wy aldus, dat wy ene endracht mit etliken steden hadden, menden och[1] , dat men dat also solde holden hebben; hedde wy dat gewust, dat men dat nicht wolde holden hebben, so wolde wy juw woll dar vor warnet hebben, is by uns nicht vors{ue}met. als umme Peter Huke, dat is unsen rade unwitlick, oft he mit unredlicheit icht der můnte offte wessel genoten hebben; konde uns jemant dat witlick maken, so behouede unse stadt des geldes woll.

1. och] tilføjet i højre marg.

Oversættelse

Fremdeles som I skriver. Fremdeles så klager de almindelige borgere over, at de har lidt og endnu lider stor skade, nemlig på grund af betalingen fra mønten, at det så længe ikke er blevet afklaret, i særdeleshed i dette år i Skåne, hvorfor man visselig havde kunnet advare borgerne. Derfor begærer vi, at der bliver sørget bedre for borgerne, så at ikke Peter Huck og hans hjælpere alene bliver rige deraf, thi han har haft stort udbytte af veksling og af mønt og har visselig haft mønten 16 år, hvoraf han ikke har givet staden noget. Derfor vil borgerne, at han låner staden 4000 mark lybsk til hjælp med at komme ud af gælden. Dertil svarede vi således, at vi havde en overenskomst med nogle stæder og mente, at man skulle holde det således. Havde vi vidst, at man ikke ville have holdt det, ville vi sandelig have advaret Eder derimod, og det har vi ikke forsømt angående Peter Huke, det er ubekendt for vores råd, om han uredeligt har tjent på mønten eller veksel. Hvis nogen kunne gøre det vitterligt for os, så kunne vor stad sandelig have brug for pengene.