1406. 3. februar.


Kong Erik 7. af Pommerns låsebrev på Kalris til Tvilum kloster.

Tekst efter nil

Tekst

Item et latine laase breff aff koning Erick paa Kalris tiil Thuillum closter. ♦ Datum mcdvio die beati Blasii episcopi.

Oversættelse

Kong Eriks låsebrev på latin på Kalris til Tvilum kloster. Givet 1406 på den hellige bisp Blasius' dag.