1406. Marienburg


Reces af de Preussiske stæders dag i Marienburg.

Tekst efter Aa og C.Aa:Aa: C:

Tekst

Anno domini 406 feria sexta ante Dorothee uirginis nuncii consulares ciuitatum: Culmen uidelicet Nicolaus Crangke, Iohannes de Herken de Thorun Gotfridus Reber Iohan de Mertze Albertus Rode de Elbingo Henricus Damerow Iohannes de Thorun de Danczk Thidemannus Huxer Conradus Leczkow Arnoldus Hecht Nicolaus Wegener de Brunsberg Wernerus [Schone]berg et Iohan Botcher de Konigsberg Conradus Marscheide et Kersten Huntsch[ynder].

Aa: <1-4>.....

<5> Item briffe tzu senden an dy gemeynen stete, und an itzliche besunderen, und sich dorynne tzu derclagen der gewalt und unrechte, das uns dy koningynne von Denemarken t{ue}t, als an dem gute, das in Lambert Iunghen was, und sunderlich an dem gute, das in Iohan von der Heyde was, das dy kouflute zelben geberget haben mit geloube ires ffoytes. Und desse briffe ustzurichten is den von Danczk befolen.

C: <1-4>.....

<5> Ouch ist vorramet tzu scribin den Wendischen stetin vorscrebin und in tzu irclagen de grose gewalt und das unrecht, das dy vrowe koniginne tzu Denemarken dem koufmanne und sundirlichen desim lande tzu Prusen tzutzuet, als an dem gute, das in yren richen tzu lande kumpth; sunderlich an dem gute, das nuelich in Lambrecht Iongen und Iohan van der Heide ist vorgangen, das ydoch die kouflute selbin mit wissen des voythes der koninginnen geberget habin. Doruff ist vorramet eyns briffes van lute, als hirvor ouch in dem virten blade stet gescrebin.

Oversættelse

I det Herrens år (1)406 fredagen før jomfru Dorotheas dag var der de herrer rådmænd, udsendinge fra stæderne, dvs. fra Kulm Klaus Kranke, Johan v. Herken, fra Thorn Gottfried Rebber, Johan v.d. Mersche, Albrecht Rode, fra Elbing Henrik Damerow, Johan v. Thorn, fra Danzig Dietrich Huxer, Konrad Leskow, Arnold Hecht, Klaus Wegener, fra Brunsberg Werner Schönberg og Johan Böttcher, fra Königsberg Konrad Marscheid og Kristian Huntschinner. <1-4>..... <5>. Fremdeles at sende breve til hansestæderne, og til nogle i særdeleshed, og deri at beklage sig over den vold og uret, som dronningen af Danmark øver mod os, nemlig på det gods, som var hos Lambert Junge, og i særdeleshed på det gods, som var hos Johan v.d. Heide, som købmændene selv har bjerget med deres fogeds tilladelse. Og det er befalet dem fra Danzig at sørge for disse breve. <1-4>..... <5> Endvidere er det aftalt at skrive til de førnævnte vendiske stæder og klage til dem over den store vold og den uret, som fru dronningen af Danmark øver mod købmanden og særligt mod dette land Preussen, nemlig på det gods, som driver i land i hendes riger; i særdeleshed på det gods, som nylig er gået ned hos Lambert Junge og Johan v.d. Heide, men som købmændene selv med dronningens fogeds vidende havde bjerget. Derpå er der aftalt et brev med ordlyd, som det også står skrevet her på det fjerde blad.