[1406. Omkr. 5. februar].


De preussiske stæder erklærer over for de vendiske stæder, at hansekøbmanden stadig lider store tab i Danmark, Sverige og Norge på skibbrudent gods, og anmoder dem om at overveje, hvad der kan gøres for at forbedre forholdene.

Tekst efter Hanserec.

Tekst

Na dem grute. Ersamen leven gunstigen vrunde. Iuwer wiisheit is wol to weten, wo de gemeene kopman van der hense lange tiid her z{ee}r zwarliken unde vorderffliken is beschediget van den underzaten unde luden der vrouwen konynginnen to Dennemarken etcetera, alse in schipbrokigen guden unde zeevunden, de in iren landen unde dren riken Dennemarken, Sweden unde Norwegen to lande sint komen: also is ok sundergen dem kopmanne ute Prusen unde ok ute andern steden nu kortliken in 2 schepen, d{ae}r van de schiphern sint geweset Lambrecht Iunge unde Iohan van der Heyde, groet draplik schade in iren guden, de se sulven geborgen hebben, alse wy vornemen, van den vorscreven undersaten unde luden der vrouwen konynginnen vorscreven togethogen, in deme dat see sik van wegen der vrouwen konynginnen, alse wy ok vornomen hebben, aller guder, de in den vorscreven twen schepen sint gewest, gensliken hebben underwunden. Unde dit geschut allent dem copmanne kegen de gutlike lovede unde vorheten, de de vrouwe konynginne vorscreven iuwen unde unsen radessendeboden heft gedaen unde deit up allen dagen, d{ae}r de iuwe unde de unsen vor er tosamne komen. Des besorge wy uns, dat deme kopmanne groter vorderff in den vorscreven eren landen wedervaren mochte, wo man hiir to nyn gevoch en vunde, dar mede men der unrechten gewalt wederstan mochte. War umme, leven vrunde, willet andachtliken hiir up bedacht siin kegen de tiid, dat de unsen mit den iuwen to Dordrecht in Hollandt to dage komen, d{ae}r denne egentliken intobringende, wo man der vorscreven gewalt best wederstan moge, up dat de gemeene [kopman] vorwart in den landen so grotliken nicht beschediget en werde.

Oversættelse

Efter hilsenen. Ærede kære gunstige venner. I er i Eders visdom visselig vidende om, at hansekøbmanden i lang tid har lidt svær og fordærvelig skade fra fru dronningen af Danmarks undersåtter og folk etc., nemlig med hensyn til vraggods og strandingsgods, som er kommet i land i hendes lande og de tre riger Danmark, Sverige og Norge. Således har også nu for nylig i særdeleshed købmanden fra Preussen og også fra andre stæder i 2 skibe, hvis kaptajner har været Lambrecht Junge og Johan v. d. Heyde, lidt stor alvorlig skade på deres gods, som de, som vi erfarer, selv har bjerget, en skade, påført dem af den førnævnte fru dronnings førnævnte undersåtter og folk, idet de, som vi også har erfaret, på vegne af fru dronningen helt har bemægtiget sig alt gods, som har været i de to førnævnte skibe. Og dette sker alt sammen for købmanden mod de gode løfter og forsikringer, som førnævnte fru dronning har givet Eders og vores rådssendebude og altid gør det, der hvor Eders og vore kommer sammen foran hende. Derfor er vi bekymrede for, at der kunne vederfares købmanden stort fordærv i hendes førnævnte lande, hvis man her ikke fandt nogen ordning, hvormed man kunne modstå den uretmæssige vold. Derfor kære venner, vil I i den tid, hvor vore mødes med Eders i Dordrecht i Holland, omhyggeligt være betænkt på selv at fremføre, hvordan man bedst kan modstå den førnævnte vold, for at hansekøbmanden i landene fremover ikke skal blive så alvorligt forulempet.