[1406.] 5. februar.


Richard Derham aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1404 16. april for sin rejse til Sverige, Danmark og Norge som deltager i forhandlingerne med Margrete og Erik 7. af Pommern.

Tekst efter A:

Tekst

Compotus magistri Ricardi Derham clerici comensoris theologie de receptis uadiis et expensis suis missi in quo uiagio in seruicio regis proficiendo in nuncio regis ad partes Swecie Danmarchie et Norweye anno iiiito regis huius per breue regis de priuato sigillo suo datum xvi die aprilis anno quinto thesaurario baronibus et camerariis huius scaccarii directum irrotulatum in memorandis de termino pasche eodem anno rotulo iiiito per quod breue rex mandauit prefatis thesaurario et baronibus quod debite computent cum prefato magistro Ricardo per sacramentum suum de predicto uiagio quod idem Ricardus nuper fecit in seruicio regis eundo in nuncio regis ad partes predictas ad tractandum ibidem ex parte domini regis prout ambassiator regis uirtute litterarum regis patentium eidem magistro Ricardo et aliis inde factarum sub magno sigillo regis de quodam maritagio faciendo inter carissimum filium regis principem et sororem regis de Danmarchia et eciam inter eundem regem et predilectam Philippam filiam regis. faciendo dicto magistro Ricardo debitam allocacionem pro toto dicto uiagio a die quo recessit de ciuitate regis Londonie causa predicta usque suum redire ibidem de talibus uadiis per diem qualia aliis ambassiatoribus regis eiusdem status in consimili nuncio ad partes predictas ante hec tempora euntibus allocata existunt una cum custubus racionabilibus pro passagio et repassagio suis maris. et de eo. quod per compotum illum per regem prefato magistro Ricardo deberi contigerit ultra .l. libras per ipsum magistrum Ricardum receptas ad recaptam scaccarii de prestito super uadiis suis prout dictum est prefati thesaurarius et camerarii eidem Ricardo solucionem de thesauro fieri faciant uidelicet de huius receptis uadiis et expensis ut infra

Idem reddit compotum de .l. libris receptis de thesaurario et camerariis ix° die decembris termino Michaelis anno iiiito tam super uadiis suis missi in ambassiata regis uersus regna Swecie. Dacie et Norweye una cum aliis ad tractandum de maritagio inter Henricum principem Walie et filiam regine regnorum predictorum ac inter filium ipsius regine seniorem et Philippam filiam domini regis fiendo quam super passagio et repassagio suis maris eundo et redeundo in ambassiata predicta sicut continetur in pelle memorandorum ad eandem receptam de eisdem termino et anno et eciam in quadam cedula de particulis hic in thesauro liberata Summa recepte l. libre

Idem computat in uadiis suis proficiendo in seruicio regis in uiagio predicto ad dictas partes Swecie Dacie et Norweie ad tractandum ibidem ex parte domini regis de maritagio supradicto uidelicet a xxviii° die iunii anno tercio quo de recessit de ciuitate regis Londonie uersus partes predictas causa predcite usque xiiiim diem ianuarii presequentem quo die rediit ibidem scilicet eundo morando et redeundo in certo seruicio regis per c iiiixx xix dies neutro die computato cxxxii. libris .xiii solidis iiii denariis per predictum breue regis de priuato sigillo suo supra in titulo huius compoti annotatum sicut continetur in dicta cedula de particulis et sicut huiusmodi uadia allocantur magistro Iohanni Kyngtoun clerico magistro cancellarie regis eunti in consimili uiagio domini regis uersus partes Geldrie et Holandie secundo rotulo compotorum Et in quadam naui conducta pro passagio predicti magistri Ricardi cum seruientibus suis ac hernesiis suis usque Dordraglerit uersus partes predictas causa uiagii predicti vi libris xiii solidis iiii denariis per idem breue regis sicut continetur ibidem Et in repassagio suo maris hominum et vi equorum suorum cum hernesiis suis de Calesis usque Douorriam lxvi solidis viii denariis per idem breue regis sicut continetur ibidem Summa expensarum cxlii. libre. xiii solidi iiii denarii Et habet superplusagium iiiixx xii librarum. xiii solidorum. iiii denariorum. De quibus habiturus est solucionem uel satisfaccionem aliunde pretextu breuis regis de priuato sigillo annotati supra in titulo huius compoti. Quod quidem breue .vto. die februarii anno septimo liberatur prefatis thesaurario et camerariis ad receptam scaccarii.

Oversættelse

Magister, commensor i teologi og klerk Richard Derhams regnskab om sine modtagne penge, lønninger og udgifter, idet han var udsendt på en vis rejse at drage afsted i kongens tjeneste som kongens udsending til Sveriges, Danmarks og Norges egne i denne konges fjerde år, ved kongens brev forsynet med privatseglet givet 16. dag i april i det femte år, rettet til til skatkammerets skatmester, baroner og kammerherrer, indrulleret i dokumenterne for påsketerminen for det samme år i den fjerde rulle, ved hvilket brev kongen pålagde førnævnte skatmester og baroner, at de pligtskyldigt afholdt regnskab med førnævnte magister Richard over hans ed angående førnævnte rejse, som samme Richard foretog for nylig i kongens tjeneste som udsending for kongen til førnævnte egne for her på hr. kongens vegne at forhandle i egenskab af kongens ambassadør og i kraft af kongens åbne breve stilet til samme magister Richard og derpå andre under kongens store segl om at afholde et vist bryllup imellem kongens kæreste søn prinsen og kongen af Danmarks søster og ligeledes imellem samme konge og kongens særdeles elskede datter Filippa ved at gøre forskyldt tildeling til nævnter magister Richard for hele nævnte rejse, fra den dag han tog afsted fra kongens by London af førnævnte årsag lige til hans hjemkomst angående sådanne daglønninger som sammen med rimelige udgifter plejer at blive tildelt andre af kongens ambassadører på lignende sendefærd dragende til førnævnte egne før denne tid af samme rang for hans af- og tilbagerejse over havet. Og af det som ved dette regnskab hænder at skyldes af kongen til fønævnte magister Richard ud over de 50 pund, som Richard selv har modtaget ved Lower Exchequer fra uddeling af hans løn, således som førnævnt, skal førnævnte skatmester og kammerherrer sørge for bliver udbetalt af skatbeholdningen til samme Richard, nemlig i overensstemmelse med dennes modtagne penge, løn og udgifter som nedenfor. Samme aflagde regnskab om de fra skatmesteren og kammerherrerne modtagne 50 pund på den 9. dag i december i sankt Michaelis' termin i det fjerde år såvel til sine lønninger som udsendt i kongens legation til Sveriges, Danmarks og Norges riger sammen med andre for at forhandle om at indgå ægteskab imellem prins Henrik af Wales og dronningens datter i de nævnte riger og imellem samme dronnings ældre søn og hr. kongens datter Filippa som til sin rejse og tilbagerejse ved at rejse frem og tilbage over havet i førnævnte legation, således som det omtales i en pergamentskrivelse i The Exchequer Memoranda Rolls af samme termin og år og ligeledes i en papirskrivelse angående enkelthederne indleveret her i skatkammeret. Det modtagnes sum: 50 pund.Samme aflagde regnskab med hensyn til sin løn for at drage ud på rejse i kongens tjeneste til nævnte Sveriges, Danmarks og Norges egne for at fohandle dér på vegne af hr. kongen om ovennævnte ægteskab, nemlig fra 28. dag i juni i det tredje år, på hvilken han drog afsted mod nævnte egne af førnævnte årsag lige til den 14. dag i januar næstfølgende, på hvilken dag han vendte hjem sammesteds, nemlig for at drage afrejsen, opholdet og tilbagerejsen i kongens særlige anliggende for 199 dage, idet ingen af dagene medregnes, for 132 pund, 13 shilling og 4 denarer ved kongens førnævnte brev forsynet med privatseglet, noteret i indledningen ovenfor i nærværende regnskab, således som det omtales i nævnte papirskrivelse angående enkelthederne og i lighed med sådan en løn, som tildeles magister John Kingston, klerk og magister i kancelliet, dragende afsted på en lignende mission for hr. kongen til Gelderland og Holland således som i regnskabernes anden rulle. Og i til et vist lejet skib til førnævnte magister Richards overfart med sine tjenere og sin udrustning til Dordrecht mod førnævnte egne på grund af førnævnte mission (brugte han for) 6 pund, 13 denarer og 4 skilling ifølge kongens brev, således som det nævnes i samme. Og til tilbagefarten for sig selv og folkene, 6 heste og sin udrustning fra Calais lige til Dover (brugte han for) 66 skilling og 7 denarer ifølge samme kongens brev, således som det nævnes sammesteds. Udgifternes sum er i alt 142 pund, 13 solidi og 4 denarer. Han har (haft ekstraudgifter for) 92 pund, 13 skilling og 4 denarer, hvilken han skal have betaling eller anden kompensation formedelst kongens med privatseglet forsynede brev, tilføjet i dette regnskabs indledning, hvilket brev overleveredes førnævnte skatmeste og kammerherrer ved Lower Exchequer 5. dag i februar i det 7. år.