1406. 11. februar.


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer abbeden af Essenbæk Alstrup gård.

Tekst efter nil

Tekst

Item et koning Erickis dom paa latin att Alstrop gaard i Galtenherrit er abbeden aff Eszendbeck tiil dømpt. ♦ Datum mcdvio 5a feria proxima ante diem Valentini martyris.

Oversættelse

Kong Eriks dom på latin, at Alstrup gård i Galten herred er tildømt abbeden af Essenbæk. Givet 1406 torsdag før martyren Valentins dag.