1406. Danzig


Reces af de preussiske stæders dag Danzig.

Udtog efter Hanserec.:

Tekst

Anno 406 Valentini domini nuncii consulares ciuitatum Thorun Elbing Brunsberg Kongisberg et Dantzk: de Thorun Gotkinus Reber et Tydemannus Hitvelt; de Elbing (Iohannes Ro)de et Iohannes Goswyn; de Brunsberg Wernerus Schonenberg et Iohannes Bodeker; de Konigsberg Conradus Marscheide et Kerstianus Huntschinder; de Dantzk Tydemannus Huxer, Conradus (Letzkow), Petrus Vorrad, Arnoldus Heket, Iohannes Mekelvelt, Iohannes vom Steyne, Danczik congregati hos infrascriptos domini nostri magistri generalis et antedictarum ciuitatum suarum mandati transgressores in panno eorum Anglico, contra dicti domini nostri magistri generalis et ciuitatum suarum iam tactarum prohibicionem adducto iudicarunt.

<1> Item was Nicolaus Senneftop besayt, das her Engelsch gewant vor 197 mark van Schone habe gebrocht und dar boben 2 terlinge. Des hat her bekant, das her Engelsch laken vor 197 mark habe gebrocht, und hat gesworen, das hers nicht mee habe gebracht. Des hat her geantwert 17 halbe laken und blibet schuldic an gelde 104 mark. Davor haben de von Danczk gelobet.

<2> Item Hans Knypper was besayt, das her Engelsch gewant vor 100 pfunt grossen van Schone gebrocht sulle haben. Des hat her bekant, das her Engelsch gewant vor 90 mark Prussch habe gebrocht, und hat gesworn, das hers nicht mee gebracht habe. Des ist her gerichtet, und hat geantwortet vor dy 90 mark 11 halbe laken 520 ellen stocbreit.

<3> Item Everd van Borstil hat dozelbist im herbiste von Schone gebrocht 21 Engelsche gantze laken und 15 stucke stocbreit, als gut alze 200 mark. Des hat her gesprochen, das her Peter Crumouge die helffte hiiran hat. Alzo sint sie gerichtet, das sie das gelt den steten usrichten sullen.

<4>.....

<5> Item Hermann Hube bekante vor dem rote czu Dantzk noch der Schoneschen reyse, das her 7 gantze Engelsche laken von Schone gebracht hatte; sunder nů spricht her, is sint Amsterdamsche laken und nicht Engelsche laken. Des haben de stete irkant, das ez nicht Engelsch gewant ist, und her hat gesworn, das her anders keyne laken her gebrocht habe, und domyte hat her dy vorgeschrebin laken gevriiet.

<6> Item Evert von Borstil hat anderweyde gebrocht von Copenhaven am dinstage noch wynachten 3 terlinge Englisches gewandes, dar ynne 72 halbe lakene, alse her spricht, sint gewest hern Iohan Gotken, Peter Crummow, Claus Cordes und Everd vorgeschrebin tzubehorende. Des sint dy vorgeschrebin Iohan, Peter, Claus und Everd gerichtet also, das her Iohan Gotken vorgeschrebin vor syn virtel hat ingelegit 70 mark, Peter Crummow hat pfande gesatzt vor syn virteyl, Everd von Borstil hat geentwort 18 halbe laken czu synem virteyl. Claus Curdes hat vor de stete mit sich gebrocht 6 schiffmanne, de en in synem virteyle vortreten, sprechinde, das ez ire gut ist gewest. De zelbin 6 schiffmanne haben de 18 halbe laken vorkoufft und sprechin, sy haben das gelt vortzert, so das man von <en> nicht mag gehaben. Ouch hat Claus Curdes schiphere gesworn, das her in den 18 halben lakenen nicht hat gehat. Das ist den heren van Dantzk befolen, das gelt vor de 18 halbe laken czu nemen von den schiffmannen vorgeschreben odir sy gefanghen tzu setzen.

<7-21>.....

Oversættelse

I året 1406 på Valentins dag dømte de herrer rådmænd og udsendinge fra byerne Thorn, Elbing, Braunsberg, Königsberg og Danzig, nemlig fra Thorn Gottfried Rebber og Dietrich Hetfeld, fra Elbing Johan Rode og Johan Goswin, fra Braunsberg Werner Schonenberg og Johan Bodeker, fra Königsberg Konrad Marschede og Kristian Huntschinner, fra Danzig Dietrich Huxer, Konrad Leskow, Peter Vorrad, Arnold Heket, Johan Mekelfeld, Johan v. Steine, forsamlede i Danzig nedenskrevne overtrædere af vor herre højmesterens og hans førnævnte byers befaling med hensyn til disse overtræderes engelske klæde, som var blevet tilført på trods af vor herre højmesterens og hans førnævnte byers forbud.

<1.>Fremdeles blev Nicolaus Sennftop anklaget for, at han havde bragt engelsk klæde for 197 mark fra Skåne og derudover 2 baller. Dertil har han indrømmet, at han har bragt engelsk klæde for 197 mark og har svoret, at han ikke har bragt mere. Derfor har han overdraget 17 halve stykker klæde og forbliver 104 mark skyldig. De fra Danzig har kautioneret derfor.

<2.>Fremdeles blev Hans Knypper anklaget for, at han skulle have bragt engelsk klæde for 100 pund gros fra Skåne. Dertil har han indrømmet, at han har bragt engelsk klæde for 90 mark preussisk, og har svoret, at han ikke har bragt mere. Så blev han dømt og har for de 90 mark overdraget 11 halve stykker klæde 520 alen engelsk klæde (stokbreit).

<3.> Fremdeles har Evert van Borstil selv i efteråret bragt 21 hele stykker engelsk klæde og 15 stykker (stokbreit) engelsk klæde til værdi af 200 mark fra Skåne. Så har han sagt, at Peter Crumouge har halvdelen deraf. Så blev de dømt til at udrede pengene til stæderne.

<5.> Fremdeles bekendte Herman Hube for rådet i Danzig efter den skånske rejse, at han havde bragt 7 hele engelske stykker klæde fra Skåne, men nu siger han, at det er klæde fra Amsterdan og ikke klæde fra England. Så har stæderne erkendt, at det ikke er engelsk klæde, og han har svoret, at han ellers ikke har bragt andet klæde, og dermed har han indløst det føromtalte klæde.

<6.> Fremdeles har Evert von Borstil torsdag efter jul for anden gang bragt 3 baller engelsk klæde fra København, deri 72 halve stykker, som han siger har tilhørt førnævnte Johan Gotken, Peter Crummow, Claus Cordes og Everd. Så er de førnævnte Johan, Peter, Claus og Everd dømt således, at førnævnte Johan Gotke har hensat 70 mark for sin fjerdedel, Peter Crummow har stillet pant for sin fjerdedel, Everd van Borstil har overdraget 18 halve stykker til sin fjerdedel, Claus Cordes har for stæderne medbragt 6 matroser, som træder frem for ham angående hans fjerdeldel og siger, at det har været deres gods. De samme 6 søfolk har solgt de 18 halve stykker klæde og siger, at de har opbrugt pengene, så man ikke kan få dem af dem. Endvidere har Claus Cordes søfolk svoret, at han ikke har haft de 18 halve stykker klæde. Det er befalet herrerne fra Danzig at tage pengene for de 18 halve stykker klæde fra de førnævnte søfolk eller sætte dem i fængsel.