1406. 20. februar. Lunde landsting


Tingsvidne af Lunds landsting om, at hr. Mads kannik i Tommarp kloster, har bevist klostrets ret til en gård i Gaddaröd i Degeberga Sogn.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thættæ breff see ællers høræ læsis. helsæ wi Niclis Scrifweræ landzdomeræ. Aghe canik i Dalby. Magnus Baath foghet i Lund. Ion Anderssøn borghemæsteræ. Ienes Peterssøn rathman i thæn sammæ stadh. Lalæ Swenssøn ok Niclis Ienssøn aff Wæsom affwapn ewinnelighæ meth gwth. ♦ Kwngørendæs thet allom swa wæl nærwærendæs som tilkommæ sculæ. at efter war hærres føthilses tiidh fiwrtenhwndrethæ aar opa thet siætæ. thæn løgherdagh nææst foræ fleskesøndagh. opa Lundelandzthing os nærwærendæs ok fleræ gothæ mæn bathæ klerkæ ok leyghmæn. war skikket een hetherlik man. hærræ Mattes canik i Twmmarpe closter hwilken ther tethæ sinæ talæ i swa danæ mathæ opa een gardh i Gadderyth. i Deyghebyerghæ sokn i Gærzhæret liggendæs. ok saghtæ thæn gardh thet sammæ closter rætelighæ tilathøræ. hwilken gardh een man thær hether Hæfnææ besithiær for wthæn closters minnæ. ♦ Thæn samæ hærræ Mattes hafthæ hæær opa landzthing closters bewisning opa thæn sammæ gardh swa som war opnæ breff ok loth them læsis swa som han førræ loth them læsis opa Gærzhærethzthing ok thet bewisdæ meth foolt withnæ fra thet sammæ hæretzthing ok hiith til landzthing. ok withnethæ thet at thæn sammæ hærræ Mattes ok Hæfnæ war forælaght opa thæn dagh at møthæ meth bægges thærres bewisning ♦ Ok møtæ hærræ Mattes fornæfndæ som foræ saght ær ok æygh Hæfnæ. forsagthæ ok ænkte swar foræ hannom. thet withnethæs ok opa sammæ dagh. opa sammæ thing at sammæleeth war ok swa skeet opa fornæfndæ Gærzhærethzthing. ♦ Thættæ hørthæ wi ok saghe ok withnæ thet meth thættæ wart opnæ breff ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Vi Niels Skriver, landsdommer, Ove, kannik i Dalby, Mogens Båd, foged i Lund, Jon Andersen, borgmester, Jens Pedersen, rådmand sammesteds, Lale Svendsen og Niels Jensen af Väsum, væbnere, hilser alle, der ser dette brev eller hører det læse, evindelig med Gud. Vi kundgør for alle, såvel nulevende som fremtidige, at år 1406 efter vor Herres fødsel lørdagen inden flæskesøndag fremstod på Lunde landsting i vor og flere gode mænds nærværelse, både gejstlige og verdslige, den hæderværdige mand, hr. Mads, kannik i Tommarp kloster, som der førte sin tale vedrørende en gård i Gaddaröd i Degeberga sogn i Gärds herred; og han sagde, at denne gård med rette tilhørte samme kloster, men at en mand, som hedder Hævne, besidder den uden klosterets samtykke. Samme hr. Mads bragte her til landstinget klosterets beviser på samme gård, som var åbne breve, og han lod dem læse, således som han tidligere havde ladet dem læse på Gärds herredsting hertil landstinget, og de bevidnede, at samme hr. Mads og Hævne var blevet pålagt at møde på den dag, begge med deres beviser. Og fornævnte hr. Mads mødte der som før nævnt, men ikke føromtalte Hævne, og der blev ikke svaret for ham, det blev samme dag på samme ting bevidnet, at det var sket på samme måde på fornævnte Gärds herredsting. Dette hørte og så vi, og vi bevidner det med dette vort åbne brev. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.