1406. 20. februar.


Udbetaling af 100 skilling til Thomas Price for udgifter i forbindelse med en sendefærd til Danmark og Sverige i biskoppen af Bangors følge.

Tekst efter A:

Tekst

Thomas Prys ♦ Thome Prys clerico in denariis sibi liberatis per assignacionem factam isto die in persolucionem c. solidi quos dominus rex de gracia sua speciali et consideracione grandium custuum et expensorum quos ipse sustinuit nuper in seruicio ipsius domini regis tam in partibus Scocie in comitiua episcopi Bangorensis pro uno tractatu capiendo cum aduersariis suis Scocie quam pro eo quod postmodum existit notarius continue morans cum predicto episcopo in regnis Dacie et Swecie ad suos grandes custus et expensam pro certis instrumentis de certis materiis tangentibus maritagium domine Philippe filie regis componendis ex hac causa de dicto domino rege procepta per breue[a] de priuato sigillo inter mandata de hoc termino c solidi.

a. breue] cf. 14060209001.

Oversættelse

Til Thomas Price, klerk, i penge udbetalt til ham ved en anvisning foretaget denne dag til fuld betaling af 100 skilling, som hr. kongen af sin særlige nåde og betænkende de store omkostninger og udgifter, som denne nylig havde i samme hr. kongens tjeneste såvel i Skotland i biskoppen af Bangors følge for at opnå en traktat med kongens modstandere i Skotland, som for det, at han derefter fungerede som notar, mens han i længere tid opholdt sig med førnævnte biskop i Sveriges og Danmarks riger, til stor omkostning og udgift for sig selv, for at udfærdige visse dokumenter vedrørende lady Filippa, kongens datters ægteskab af denne grund bestemt af nævnte hr. kongen ved befalingsbrev under the Privy Seal, (som findes) blandt mandaterne fra denne termin: 100 skilling.