1406. 5. marts.


Tingsvidne om, at Reineke Smed solgte 1/3 gård i Malmø til borgmester Anders Mortensen.

Tekst efter nil

Tekst

Iohannis Dænes aduocati in Malmöghe Ofradus Ieniszon Tulo Anderson Iohannis Bruns Arnoldi Willes Petri Bruns consulum et Gudmundus Byrgeri ciuis ibidem uthgifne wettnesskrifft det beskedelig Reinekinus Smidh skiötto eller sålde åth försichtig Andreæ Martini proconsuli alt sitt iordegodz som han åtte uthi den gård som Albertus Hornfisk bebodde. ♦ Dat. sexta feria proxima post dominicam inuocauit 1406.

Borghmästare och rådhz i Malmöe utfgifne wettnesskrifft dat. 1406 angående dhet Reynechinus Smeedh bortskiötte 3die delen af alt sitt iordegodz åth viceborgmästaren i Malmöe.

Oversættelse

Vidnesbyrd udstedt af Jens Dæne, foged i Malmø, Ofrad Jensen, Tule Andersen, Jens Brun, Arnold Wille, Peder Brun, rådmænd, og Gudmund Birgersen, borger sammesteds, at beskeden mand Reineke Smed skødede eller solgte alt det jordegods, som han ejede i den gård, som Albert Hornfisk beboede til borgmester Anders Mortensen. Givet fredagen efter Invocavit søndag (1. søndag i fasten). 1406.

Vidnesbyrd udstedt af borgmestre og råd i Malmø, dateret 1406, at Reineke Smed bortskødede trediedelen af alt sit jordegods til borgmesteren i Malmø.