1406. 8. marts. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger John Elyngeham, serjeant-at-arms, at beslaglægge alle skibe på 60 t og derover i havnen i Lynn til brug for dronning Filippas overfart.

Tekst efter Aa:

Tekst

Rex dilecto sibi Iohanni Elyngeham seruienti suo arma\ salutem. ♦ Scias quod assignauimus te ad omnes naues portagii sexaginta doliorum et ultra in portu uille de Lenna existentes pro passagio carissime filie Philippe regine Dacie Norwegie et Swecie arestandum et eas sic sub aresto quousque aliud a nobis inde habueris in mandatis saluo et securo custodiendum ♦ Et ideo tibi precipimus quod circa premissa diligenter intendas et ea facias et exequaris in forma predicta. ♦ Damus autem uniuersis et singulis uicecomitibus maioribus balliuis et aliis ministris nostris tam infra libertates quam extra tenore presencium in mandatis quod tibi in premissis faciendis et exequendis intendant prout decet. ♦ In cuius (rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes)[1] ♦ Teste rege apud Westmonasterium viii die marcii.

1. In cuius (rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes)] In cuius etcetera Aa, udfyldt i henhold til nr. 422.

Oversættelse

Kongen hilsen til den for ham elskede John Elyngeham, hans serjeant-at-arms. Du skal vide, at vi har udpeget dig til at tilbageholde alle fragtskibe af 60 ton og derover i byen Lynns havn til overfarten for vor allerkæreste datter Filippa, dronning af Danmark, Norge og Sverige, og til at holde disse og vogte dem under sikker og hel beslaglæggelse, indtil du får andet i befaling fra os. Og derfor foreskriver vi dig, at du vil bestræbe dig omhyggeligt på det førnævnte og gøre og udføre disse ting i førnævnte form. Vi giver ligeledes alle og enhver af vore sheriffer, borgmestre, vicesheriffer og andre tjenere, såvel inden for områder med særlige privilegier som udenfor, med nærværende brevs ordlyd i befaling, at de skal arbejde for dig med henblik på at foretage disse ting, således som det er passende.Til vidne om denne sag har vi sørget for, at dette vort brev gøres åbent. Med kongen som vidne i Westminster 8. dag i marts.