1406. Omkring 14. marts. Lübeck


Mester Gerhard Kumhar erkender at have oppebåret 422 franske kroner og 400 mark lybsk på biskop Peder af Roskildes vegne.

Tekst efter nil

Tekst

Mester Gerd Kumhar coram libro recognouit se ad sufficienciam subleuasse a dominis Hinrico Westhoff et Alberto van der Brugge consulibus et Wernero Hop ciue Lubicensibus ex parte domini Petri episcopi Roschildensis iiiic et xxii coronatos Francie et iiiic marcas Lubicenses unde Bertoldus van der Oest Tidekinus Steen et Goswinus Kumhar coram libro fideiusserunt quod dictus mester Gherd a predicto domino episcopo super premissis pecuniis omnibus sufficientem quitanciam debeat reordinare.

Oversættelse

Mester Gerhard Kumhar erkendte over for bogen, at han af de herrer Henrik Westhof og Albrecht van der Brugge, rådmænd, og Werner Hoop, borger i Lübeck, til sin tilfredshed på hr. biskop Peder af Roskildes vegne har oppebåret 422 franske kroner og 400 mark lybsk, hvorfor Bertold van der Osten, Tideke Sten og Goswin Kumhar har stillet sikkerhed over for bogen, at nævnte mester Gerhard til gengæld skal forordne fyldestgørende kvittering af fornævnte hr. biskop for fornævnte penge.