[1406]. 20. marts. Schlochau


Den tyske ordens kommendator i Schlochau indberetter til højmesteren for den tyske orden, at Henning Klingsporn som lovet gennem hertugen af Stolps udsending har opsporet, at hr. Jerislaw har overbragt kongen af Polens klager over den tyske orden til kongen af Danmark, og at denne har svaret, at han vil drøfte klagerne med hertugen.

Tekst efter A

Tekst

Minen gar willigen gehorsam euwir gnaden vndirtaniclich tzuuor ♦ Erenwirdiger vnd gnediger libir meistir ♦ Als euwir gnade wol mag gedengken wie das euch Henning Clangsporn vor mir gelobete das her wolde irfurschen was botschafft her Iereslow by dem konge von Denemargkte habe gewurwin. ♦ Nu hat mir Henning Clangsporn gesaget wie das gener man sey komen den der hertzug von der Stulpe tzu dem konge von Denemargkte in botschafft gesant hatte vnde der hat my gesaget wie das her Iereslow nichtis andirs von synes herren konges wehen von Polan. an dem konge tzu Denemargkte gewurwin habe denne das her obir den ordin gros hat geclaget wie das dem konge von Polan grosse gewalt vnd vnrech von dem ordin werde tzu getzogen vnd hat den koning von Denemargkte gebeten das her synem herren konge von Polan obir den ordin tzu hulfe kome/ ♦ Nu hat em der koning von Denemargkte nicht andirs tzu antwert gegeben denne das her sich mit synem vettir als mit dem hertzug von der Stulpe dorvmme welle besprechin. ♦ Y dach so spricht gener man. der dest ding Henning Clangsporn hat gesaget. das man sich hir an keyns durffe besorgen wann der koning von Denemargkte itzunt mit synen eigen lantd vnd lwte. hat so vil tzu schaffin. das her selbir nicht weis. sich wo tzuwenden ♦ Gegeben tzu Slochow am sunabende vor Letare.

Kompthur tzu Slochow.

Oversættelse

Min meget villige lydighed mod Eders nåde underdanigt forudskikket. Ærværdige og nådige kære mester. Eders nåde kan visselig huske, at Henning Klingsporn i mit nærvær lovede Eder, at han ville udforske, hvilket budskab hr Jerislaw havde fremført hos kongen af Danmark. Nu har Henning Klingsporn sagt til mig, at den mand var kommet, som hertugen af Stolp havde sendt med budskab til kongen af Danmark, og han har sagt til mig, at hr Jerislaw ikke havde overbragt andet til kongen af Danmark på sin herre kongen af Polens vegne end mange klager over ordenen og over, hvordan kongen af Polen havde lidt stor overlast og uret fra ordenens side, og han har bedt kongen af Danmark om at komme hans herre kongen af Polen til hjælp mod ordenen. Nu har kongen af Danmark ikke givet ham andet til svar, end at han vil rådføre sig med sin fætter, hertugen af Stolp derom. Men så siger den mand, der har sagt disse ting til Henning Klingsporn, at man ikke skulle være bekymret herover, thi kongen af Danmark har nu så meget at gøre med sit eget land og folk, at han ikke selv ved, hvor han skal vende sig hen. Givet i Schlochau lørdag før Letare.

Kommendator til Schlochau.